31/08/2022                        Özet gönderim son tarihi

15/09/2022                        Özet kabul/red durumlarının yazarlara bildirim son tarihi

31/10/2022                        Tam metin gönderim son tarihi