Mineraloji
Kırma ve Eleme
Öğütme ve Klasifikasyon
Kömür Hazırlama
Fiziksel Zenginleştirme (Gravite, Manyetik ve Elektrostatik Ayırma)
Yüzey Kimyası (Flotasyonun Temelleri, Flotasyon Kimyasalları, Flotasyon Teknolojisi)
İnce Boyutlu ve ultra İnce Tanelerin Kazanımı
Nadir Toprak Metalleri Kazanımı
Biyo-Hidrometalurji
Proses ve Tesis Tasarımı
Proses Modelleme, Simülasyon ve Denetimi
Peletleme, Aglomerasyon ve Sinterleme
Bor ve Trona Kazanımı
Altın Prosesleri
Susuzlandırma ve Su Yönetimi
Cevher Hazırlamada Otomasyon
Atık Yönetimi
Çevre, Geri Kazanım ve Sosyal Sorumluluk